توزیع کننده متانول

توزیع کننده متانول

توزیع کننده‌ متانول در بازار ایران

توزیع کننده متانول در بازار ایران توسط شرکت های بازرگانی و پتروشیمی ها از طریق مجرای بورس کالا انجام می شود. توزیع این محصول در شرایطی است که پتروشیمی ها این محصول را تنها به شرکت های تولید کننده می دهند. متانول در انبار های شور آباد بسته بندی و از آنجا توسط توزیع کننده […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید