مرکز فروش متانول پتروشیمی

الکل متانول شیراز

مرکز فروش متانول پتروشیمی در تهران

متانول صنعتی ساده ترین نوع الکل است که بسیار شناخته شده می باشد و در بیشتر صنایع کشور مورد استفاده قرار می گیرد. مراکز فروش بیشترین تولیدات خود را بر حسب سفارش

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید